Bódhisattvové

boddhisattva - osvícená bytost

Bódhisattva je v mahájánovém buddhismu ten, kdo usiluje o osvícení a vysvobození ze samsáry a zároveň je odhodlán nasadit všechny síly, aby druhé zbavil strádání. Pojem nic nevypovídá o tom, jakého stupně dokonalosti je potřeba dosáhnout. Každý, kdo pomáhá jiné bytosti, může být bódhisattvou. (1)

Transcendentní bódhisattva či mahásattva je bytost, která už dosáhla buddhovství (osvícení), vymanila se z koloběhu znovuzrození (samsáry), ale dobrovolně si zvolila reinkarnovat se na Zemi znovu a znovu, a pomáhat všem cítícím bytostem k osvícení.

Představujeme vám tři nejdůležitější bódhisattvy mahájánového buddhismu, kteří jsou zároveň ochránci Buddhy a jeho učení (dharmy).

(1) Hans Wolfgang Schumann – Svět buddhistických obrazů, Academia Praha 2008

Avalokitešvára (sanskrt) neboli Čenrezig (tibetsky) – Bódhisattva soucitu.

Avalokitešvára neboli Čenrezig se čtyřmi rukami
(Foto Zuzana Odleváková – soukromý chrám v Thimphu, Bhútán)

Jméno Avalokitešvára je překládáno jako „Pán, jenž shlíží shůry“.

📖 Legenda říká, že Avalokitešvára poté, co shlédl dolů na Zem a uviděl všechno to utrpení, rozplakal se soucitem.

Avalokitešvára si vzal za úkol přivést všechny cítící bytosti ze samsáry do nirvány a nevrátí se do nebeské říše dřív, než svůj úkol nenaplní.

Bódhisattva soucitu bývá zobrazován v několika podobách. Nejčastěji sedící v lotosovém sedu se čtyřma rukama, kdy jeden pár rukou je spojen před srdcem v pozici andžali mudry (gesto pokory), v levé ruce drží lotosový květ jako symbol ryzí čistoty, lásky a soucítění a v pravé „růženec“ ve tvaru osmičky jako symbol nekonečnosti.

📖 Jiná legenda praví, že když viděl Avalokitešvára všechny ty trpící bytosti na zemi, praskla mu z toho hlava. Buddha Amithaba posbíral úlomky hlavy a vytvořil z nich jedenáctihlavého Avalalokitešváru s tisíci rukama, aby viděl do všech stran, slyšel všechna volání a měl dost rukou všechno to utrpení napravit. Proto je zobrazován i jako stojící s jedenácti hlavami a tisíci rukama rozpaženýma kolem těla jako paví ocas.

Bódhisattva soucitu se znovu a znovu inkarnuje na Zemi, protože je zde stále spousta trpících bytostí. Reinkarnací Čenreziga na Zemi je považován i dalajláma.

Mantrou bódhisattvy soucitu je:
✨ OHM MANI PADME HUM ✨


Tato mantra v překladu znamená: „Óm klenote v lotosu“. Transformuje negativní emoce a je vyslovována pro dobro všech cítících bytostí.

Mantra Om mani padme hum namalovaná na kameni u cesty

V sanskrtu „mani“ je klenot a „padma“ je lotos.
„Mani“ je také láska a soucit.
„Padma“ je symbol moudrosti a Buddhova učení.
„Húm“ je také osvícení.

Opakováním mantry se praktikujte čistota v těle, mysli i řečí pomocí lásky a soucitu.

Vadžrapani (sanskrt) neboli Čana Dordže (tibetsky) – Bódhisattva síly a vítězství.

Vadžrapani neboli Čana dordže – bódhisattva síly a vítězství
(Foto Zuzana Odleváková, soukromý chrám v Thimphu, Bhútán)


👹 Na první pohled se může jevit hrůzostrašně. Ale když vám řekneme více o významech symbolů, možná se stane i pro vás přitažlivý.

Toto tantrické božství se zobrazuje v rozhněvané formě s plameny za zády a s hromoklínem v pravé ruce.

🤘 Hromoklín – vadžra (v sanskrtu) neboli dordže (tibetsky) je symbolem nepřekonatelné síly. Ruce jsou v pozici karana mudry, jenž má odehnat zlo.

🔥 Plameny jsou symbolem transformace a proměňují energii hněvu na moudrost.

👹 Jeho rozhněvaná forma má vyvolat v praktikujícím strach, aby se zbavil svého dogmatizmu.

👫 Často se zobrazuje také ve spojení se svojí družkou v pozici jab-jum.

Spojení mužského a ženského protějšku nazývané jab-jum.
(Foto Zuzana Odleváková, soukromý chrám Thimphu, Bhútán)

Mantrou bódhisattvy síly je:
✨ ÓM VADŽRAPANI HÚM ✨

Mandžušrí (sanskrt) neboli Džampeljang – Bódhisattva moudrosti.

V pravé ruce drží ohnivý meč, který protne nevědomost, ignoranci a dualitu a zároveň je to pochodeň přinášející světlo do temnot. V levé drží lotos jako symbol osvícení.

Je ochráncem učenců a studentů. Těm, kteří se snaží šířit ve světe dharmu, poskytuje inspiraci, výmluvnost, schopnost poznání a paměť.

Jeho sídlem je čistá (nadpozemská) země na východě zvaná Vimala.

Potkáme se s ním jak v mahájánovém, tak theravádovém buddhismu, v Číně, Japonsku, Indonésii i v Indii.

V hinduismu je jeho družkou Saraswátí (bohyně moudrosti, umění, učení, řeči a hudby).

Mantrou bódhisattvy moudrosti je:
✨ ÓM A RA PA CA NA DHIH ✨

Zuzana Odlevaková
Veterinářka, cestovatelka a publicistka, která navštívila Bhútán poprvé v roce 2016. Země ji učarovala natolik, že se vracela následující dva roky nejen jako turista, ale také jako host místní rodiny. Hned, jak to bude možné, vyrazí s vámi ráda i jako průvodkyně.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů